O nás
PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A GENETIKY, GENETICKÉ TESTY, TESTY OTCOVSTVÍ

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D. 

vedoucí genetické laboratoře

Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace molekulární biologie a genetika
Soudní znalec v oboru Kriminalistika, odvětví molekulární biologie a genetika 


Genetická laboratoř GENLABS

 Představení laboratoře

Genetická laboratoř GENLABS s.r.o. se sídlem laboratoře - Poliklinika Medipont, Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice. Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, obor a forma zdravotní péče LÉKAŘSKÁ GENETIKA - ambulantní péče - laboratorní pracoviště bylo laboratoři uděleno dne 1. 11. 2013, laboratoř je u VZP registrována pod číslem IČZ: 33712000, IČP: 32712001. Genetická laboratoř je také ode dne 16.9. 2014 držitelem Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO: 15189:2013. 

Společnost Genlabs s.r.o. byla založena na začátku roku 2013. Za cíl si klademe zejména doplnění, zkvalitnění a zpřesnění genetických vyšetření a to za použití nejmodernějších molekulárně-genetických metod a testů. Naší snahou je také rozšířit povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny.

Více informací o genetické laboratoři najdete na www.genlabs.cz. 


Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.