Soudní znalci
KVALITA  A DISKRÉTNOST ZARUČENA

 

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

vedoucí genetické laboratoře GENLABS

soudní znalec v oboru 

Zdravotnictví, specializace molekulární biologie a genetika

Kriminalistika, odvětví molekulární biologie a genetika 


vzdělání:

1991-1995 Gymnázium Frýdlant
1995-2005
Biologická fakulta JU, České Budějovice

1995 - 1998 Bakalářské studium, obor Bio-medicínská laboratorní technika. Téma bakalářské práce: Využití genu pro 28S ribozomální RNA k identifikace druhů pro forenzní účely - obhájeno v září 1998.

1998 - 2001 Magisterské studium, obor Genetika a genové inženýrství.

Téma magisterské práce: Detekce specifických sekvencí u člověka pomocí metody PRINS - obhájeno v lednu 2001.

2001 - 2005 Postgraduální studium, obor Genetika.

Téma disertační práce: Paralelní detekce hlavních virových patogenů bramboru pomocí techniky DNA mikročipů - obhájeno v květnu 2005.

dosavadní praxe

1. 12. 1999 - 31. 12. 2000

Oddělení lékařské genetiky, Nemocnice České Budějovice

Pracovní náplň - karyotypování, molekulární cytogenetika, mimo to jsem zde také pracovala na své magisterské práci zabývající se optimalizací metody PRINS (Primed in situ hybridization) pro diagnostické účely.

1. 2. 2001 - 30. 6. 2004

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR v Českých Budějovicích.

Pracovní náplň - řešení disertační práce zabývající se paralelní detekcí viru bramboru pomocí DNA čipů, pedagogická praxe - 90 hodin, účast na mezinárodních konferencích, 2 impaktové publikace.

1. 7. - 30. 10. 2003 - zahraniční stáž.

Biofyzikální ústav při Johannes Kepler University of Linz v Rakousku.

Téma: Měření vazby cis-platiny na plazmidovou DNA pomocí AFM (Atom Force Microscopy) - optimalizace metody.

1.3. 2004 - 30. 4. 2008

Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pracovní nálpň - využití metod molekulární biologie pro rutinní diagnostiku.

Izolace DNA i RNA z periferní krve, kostní dřeně, tkání. Vyšetření trombofilních mutací - Faktor V Leiden, Protrombin G20210A a polymorfismu MTHFR C677T, mutací v HFE genu (kódon 282, 65 a 63) pomocí PCR a restrikčního štěpení.

Zjišťování mutací u Cytochromů P450 CYP 2C9 a CYP 2C19, ApoB 100, Apo E, polymorfismu MTHFR A1298C pomocí real-time PCR. Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y pomocí multiplex PCR. Relativní kvantifikace transkriptu u t(9;22)-bcr/abl fúzního genu, t(14;18)-IgH/bcl2 a enzymů DPD, TS a TP pomocí real-time PCR. Vyšetření mutačního statusu IgVH u CLL pacientů - sekvenace PCR produktu, analýza sekvencí, práce s internetovými databázemi NCBI Blast a IMGT/V-QUEST.

Externí spolupráce na grantech GA ČR při BF JU zabývajících se populační ekologií. Molekulární metody jako RAPD nebo analýza mikrosatelitů byly využity pro zjišťování genetické variability populací např. Molinia caerulea (RAPD) nebo Falco tinnunculus (analýza mikrosatelitů).

24. 5. 2006

Atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice - molekulární genetika.

1.6. 2008 - 31. 12. 2011

Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD, VFN a 1. LF UK

Pracovní náplň - zavedení mikročipových technologií (aCGH - an array Comparative Genomic Hybridization a SNP array - a Single Nucleotide Polymorphism array) do cytogeneticky zaměřené laboratoře, optimalizace protokolů, analýza získaných dat. Vlastní zkušenosti s platformami - BlueGnome, Illumina, Agilent a okrajově také s platformou NimbleGen. (Roche).

27. 2. - 11. 3. 2011 - zahraniční stáž

14- denní stáž - STSM (Short Time Scientific Mission) v rámci projektu COST

Místo - Institute of Cell and Molecular Pathology, Hannover Medical School (MHH), Hannover(COST STSM Reference Number: COST-STSM-BM0801-7405). 

STSM téma: Analyses of hematological malignities using Agilent technology.

od roku 2009 dosud

Pedagogická participace na kurzu pořádaném ústavem ÚHKT, Praha - Praktický kurz microarray technik (celkem 6x od roku 2009 do roku 2012).

Od 21. 10. 2011 - 31. 9. 2013 Mateřská dovolená

1. 10. 2013 - dosud

Genlabs s.r.o. laboratoř molekulární biologie.

Vedoucí laboratoře.

Seznam publikací v mezinárodních impaktových časopisech:

Characterization of chromosome 11 breakpoints and the areas of deletion and amplification in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. Sarova, Iveta; Brezinova, Jana; Zemanova, Zuzana; et al.; GENES CHROMOSOMES & CANCER Volume: 52 Issue: 7 Pages: 619-635 Published: JUL 2013

Recurrent chromosomal breakpoints in patients with myelodysplastic syndromes and complex karyotype versus fragile sites. Bystricka, Dagmar; Sarova, Iveta; Zemanova, Zuzana; et al.; LEUKEMIA RESEARCH Volume: 36 Issue: 6 Pages: E125-E127 Published: JUN 2012

From cryptic chromosomal lesions to pathologically relevant genes: Integration of SNP-array with gene expression profiling in myelodysplastic syndrome with normal karyotype. Merkerova, Michaela Dostalova; Bystricka, Dagmar; Belickova, Monika; et al.;GENES CHROMOSOMES & CANCER Volume: 51 Issue: 5 Pages: 419-428 Published: MAY 2012

Deletion of the long arm but not the 5q31 region of chromosome 5 in myeloid malignancies. Brezinova, Jana; Zemanova, Zuzana; Bystricka, Dagmar; et al. LEUKEMIA RESEARCH Volume: 36 Issue: 3 Pages: E43-E45 Published: MAR 2012

The Assessment of Array Comparative Genomic Hybridization in Complex Karyotype Analyses. Bystricka, D.; Zemanova, Z.; Brezinova, J.; et al. FOLIA BIOLOGICA Volume: 56 Issue: 5 Pages: 223-230 Published: 2010

Genetic variability, body characteristics and reproductive parameters of neighbouring rural and urban common kestrel (Falco tinnuculus) populations. Riegert, Jan; Fainova, Drahomira; Bystricka, Dagmar. POPULATION ECOLOGY Volume: 52 Issue: 1 Pages: 73-79 Published: JAN 2010

Frequency and Prognostic Impact of Complex Chromosomal Aberrations in Patients with Primary Myelodysplastic Syndromes and Del(5q). Zemanova, Zuzana; Michalova, Kyra; Brezinova, Jana; et al. Conference: 51st Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology Location: New Orleans, LA Date: DEC 05-08, 2009 Sponsor(s): Amer Soc Hematol. BLOOD Volume: 114 Issue: 22 Pages: 649-649 Published: NOV 20 2009

Molecular Cytogenetic Studies of Complex Chromosomal Aberrations in Myelodysplastic Syndromes (MDS). Zemanova, Z.; Michalova, K.; Brezinova, J.; et al. Conference: 7th European Cytogenetics Conference Location: Stockholm, SWEDEN Date: JUL 04-07, 2009 Sponsor(s): European Cytogeneticists Assoc. CHROMOSOME RESEARCH Volume: 17 Supplement: 1 Pages: 131-131 Published: JUN 2009

COMPLEX CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN BONE MARROW CELLS OF 86 PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS). Zemanova, Z.; Michalova, K.; Brezinova, J.; et al. Conference: 14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association Location: Berlin, GERMANY Date: JUN 04-07, 2009 

Importance of big pollinators for the reproduction of two Hypericum species in Cameroon, West Africa. Janecek, Stepan; Hrazsky, Zaboj; Bartos, Michael; et al. AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY Volume: 45 Issue: 4 Pages: 607-613 Published: DEC 2007

Distribution and abundance of nectar resources in the territories of two sunbird species in Bamenda Highlands, North-West Cameroon. Riegert, Jan; Pesata, Michal; Reif, Jiri; et al.; OSTRICH Volume: 78 Issue: 2 Pages: 322-323 Published: JUN 2007

Ecological interactions between plants and sunbird species in Bamenda Highlands, North-West Cameroon. Riegert, Jan; Pesata, Michal; Janecek, Stepan; et al. OSTRICH Volume: 78 Issue: 2 Pages: 322-322 Published: JUN 2007

First finding of Gy(a-) phenotype in the Czech Republic since its discovery in 1967. Possible relationship to original probands found in the USA in 1967-1968. Banzetova, H.; Bystricka, D.; Cerna, O.; et al.VOX SANGUINIS Volume: 91 Supplement: 3 Pages: 102-103 Published: AUG 2006

Detection of viral infections by an oligonucleotide microarray. Sip, Miroslav; Bystricka, Dagmar; Kmoch, Stanislav; et al. JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS Volume: 165 Issue: 1 Pages: 64-70 Published: APR 2010

Oligonucleotide-based microarray: A new improvement in microarray detection of plant viruses. Bystricka, D; Lenz, O; Mraz, I; et al. JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS Volume: 128 Issue: 1-2 Pages: 176-182 Published: SEP 2005

DNA microarray: Parallel detection of potato viruses. Bystricka, D; Lenz, O; Mraz, I; et al.; ACTA VIROLOGICA Volume: 47 Issue: 1 Pages: 41-44 Published: 2003

Aktivní účast na českých seminářích a konferencích:

Analyses using CytoChip Focus Hematology. Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčíková M., Březinová J., Grosová L., Malinová E., Berková A., Lizcová L., Izáková S. , Šárová I. a Michalová K. European CytoChip Usergroup meeting Munich, Germany, April 26th 2010

Genomic changes in 37 patients with low-grade diffuse gliomas. Bystricka D, Zemanova Z, Kramar F, Lizcova L, Ransdorfova S, Dostalova-Merkerova M, Krejcik Z, Hrabal P and Michalova K, 8th European Cytogenetic Conference, 2.7-5.7.2011
Příprava DNA z fixovaných buněk kostní dřeně a periferní krve pro čipové technologie. Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčíková M., Březinová J. a Michalová K. 14. celostátní konference DNA diagnostiky, 25.-26. listopadu 2010, Brno

Techniky microarray: zajímavé nálezy u pacientů s preleukemií. Bystřická D., Zemanová Z., Březinová J. Merkerová-Dostálová M., Krejčí Z., Grosová L., Berková A., Lizcová I., Šárová I., Izáková S. a Michalová K. 43. výroční cytogenetická konference, Ostravice, Sepetná, 8.-10. 9. 2010

Využití metody array-CGH u pacientů s rozsáhlými změnami karyotypu. Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčíková M., Grosová L. a Michalová K. 42. Cytogenetická konference, Brno, 10. - 11. září 2009
Vliv celogenomové amplifikace na výsledky komparativní genomové hybridizace. Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčiková M., Březinová J., Michalová K. XIII. Celostátní konference DNA diagnostiky, Olomouc, 26.- 27.11. 2009

Mapování zlomových míst u pacientů s MDS a komplexním karyotypem pomocí technik microarray. Bystřická D., Zemanová Z. , Březinová J., Šárová I. , Lizcová L. Izákova S. , Merkerová-Dostálová M. , Matuchová L. , Folberová L. a Michalová K. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference, Třeboň 7. 9.- 9. 9. 2011

Využití čipových technologií v diagnostice hematologických malignit. Bystřická D., Zemanová Z., Gančarčíková M. a Michalová K. Lékařský dům.

Využití SNP microarrays při detekci nebalancovaných chromosomových aberací u pacientů s MDS a AML. Bystřická D., Dostálová-Merkerová M. , Zemanová Z. , Krejčík Z. , Beličková M. , Březinová J. , a Michalová K. XXIV.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 24. - 27. 6. 2010

Retrospektivní studie komplexních karyotypů u 50 pacientů s myelodysplastickými syndromy pomocí technik microarray. Bystřická D.1, Zemanová Z.1, Dostálová Merkerová M.2, Gančarčíková M.1, Březinová J.2, Grosová L.1, Malinová E.1, Berková A.1, Lizcová L.1, Izáková S. 2, Šárová I.2 a Michalová. VIII. Hradecký cytogenetický den, Hradec Králové, 14.4. 2010
23. 4. 2009 Odborný seminář: Možnosti diagnostiky zánětu, Praha
20. - 24.4. 2009 Praktický kurz microarray technik, Praha
29.-30.4. 2009 CytoChip User Group Meeting - Spring 2009, Mnichov
19.-20.5. 2009 Konference DNA analýza VI., Praha
10. - 11. 9. 2009 42. Cytogenetická konference, Brno
13.10. 2009 Workshop firmy BlueGnome, Praha
18. - 22. 10. 2009 2nd Course in Integration of cytogenetics, microarrays and masive
sequencing in biomedical and clinical research, Bologna, Italy
26.-27. 11. 2009 XIII. Celostátní konference DNA diagnostiky, Olomouc